STM Çevre

Hizmetlerimiz

Hava Kalitesi ÖlçümleriLaboratuarımızda hava kalitesi ölçümlerinde ortam havasındaki partikül maddelerin örneklenmesi ve miktarının gravimetrik olarak tayini yapılmaktadır.

Çalışma Prensibi:

Ortam havasında PM10 Örnekleme cihazı yardımıyla PM 10 başlığı kullanarak, 2,3 m3'lük hacimle partikül maddelerin alınarak filtre üzerinde toplanması ve alınan hacim içerisinde bulunan partikül madde miktarının tespit edilir. "TS EN 12341 / Nisan 2007 Hava kalitesi-Askıda katı maddenin PM10 kesrinin belirlenmesi - Ölçme yöntemlerinin referans eşdeğerliliğini göstermek için saha deney işlemi ve referans metodu" standardına uygun olarak örnekleme yapılır.

Kullanılan Araçlar :

  • Düşük Hacimli Sistem: DHS-PM 10 Numune Alma Cihazı
  • PM10 Başlık
  • Hassas Terazi
  • 47 mm Çaplı Filtre
  • İklimlendirme Kabini