STM Çevre

Hizmetlerimiz

Su ve Atık Su AnalizleriLaboratuarımızda Analizi Yapılan Parametreler
  • pH Tayini
  • Askıda Katı Madde Tayini
  • Yağ-Gres Tayini
  • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini