STM Çevre

Hizmetlerimiz

Gürültü ve Titreşim ÖlçümleriGürültü

İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen ölçülerin üzerindedir.

Gürültü Kirliliği

Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır.

Gürültünün insan üzerindeki etkileri

Fiziksel Etkileri:
Geçici veya sürekli işitme bozuklukları.

Fizyolojik Etkileri:
Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks.

Psikolojik Etkileri:
Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres.

Performans Etkileri:
İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması.
Gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün şiddeti, insana vereceği zararı etkiler. Endüstri alanında yapılan araştırmalar göstermiştir ki; işyeri gürültüsü azaltıldığında işin zorluğu da azalmakta, verim yükselmekte ve iş kazaları azalmaktadır.

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ ÖLÇÜMLERİ

Gürültü Ölçüm Birimimizde yer alan cihazlarla, iç ve dış ortam gürültü düzeyi ölçümleri, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yapılan analiz ve ölçümlere ait sonuçlar Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerinde istenilen formatta hazırlanarak raporlanmaktadır.

Çevresel Gürültü Ölçümleri:

Laboratuarımız bünyesinde bulunan Gürültü ve titreşim ölçüm cihazları ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, 07.03.2008 tarih 26809 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'ne istinaden yapılması gereken;

Endüstriyel tesisler ve müzik yayını yapılan işletmelerde Akustik rapor hazırlanması
ÇED raporlarında arka plan gürültü seviyesi ölçümleri ve muhtemel gürültü hesaplamaları
Endüstriyel tesislerde çevresel gürültü düzeyinin tespiti,
ile ilgili raporlar hazırlanabilmektedir.

"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında 4 personelimiz A tipi sertifika belgesine sahiptir.