STM Çevre

Hizmetlerimiz

GSM RuhsatlarıİŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI

STM ÇEVRE MADENCİLİK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK ARITMA İNŞ. TAAH. ve TİC. LTD.ŞTİ. olarak kuruluşların mevzuatlar çerçevesinde alması gereken çevre ruhsatları ile ilgili her konuda deneyimli kadromuzla hizmet vermekteyiz.

GSM Ruhsatı (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı)

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler Gayri sıhhi Müeesseler olarak tanımlanır. GSM Ruhsatı; Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından her türlü tedbiri aldığını gösteren ruhsattır. Faaliyetin tür ve büyüklüğüne göre 1.sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf olarak gruplandırılırlar.

Aşağıdaki belirtilen izinleri kapsar.

ÇED izni
İşletme belgesi,
Emisyon izni,
Deşarj İzni, İtfaiye izni,
Açılma ruhsatı,
Diğer İzinler

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerleridir.

İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerleridir.

Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese

Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerleridir.

Sıhhî Müessese

Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir

Sağlık Koruma Bandı

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sağlık koruma bandı , çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.